Kultur för barn och unga

Askartelukuva, Taidetalo Pessi

I Vanda erbjuds barn, unga och barnfamiljer, liksom daghem och skolor högklassiga och mångsidiga konst- och kulturtjänster. .

I programmet ingår bl.a. musik, teater, cirkus, utställningar och guidningar, kurser och workshoppar samt evenemang för allmänheten runtom i Vanda.

I Vanda finns det två barnens kulturcentrum: Pessi i Dickursby och Totem i Myrbacka. Barnens kulturcentrum ordnar mångsidig verksamhet för familjens minstingar men också konstkurser, workshoppar och hobbyverksamhet för skolelever. Utöver kulturcentrum kan konst och kultur upplevas och utövas också vid flera olika kulturmål och på de ställen där det ges konstundervisning runtom i Vanda. För skolor och daghem finns ett eget mångsidigt programutbud.

I Vandas kulturkarusellen presenteras också olika slags program och tips som passar barn, unga och familjer. Njut av kulturen och bekanta dig med Vandas barnkulturverksamhet!

Kulturkarusellen hösten 2020

Kulturprogram för barn och unga.

RimCirkus projekt

RimCirkus är ett projekt (2018–2021) vars syfte är att främja ett innovativt sätt att lära sig svenska och finska med hjälp av cirkus-, drama- och ordkonstpedagogik.

Kontaktinformation

Kaisa Kettunen
Chef för barnkultur och kulturproduktion

050 3549018
kaisa.kettunen@vantaa.fi

Silkkitehtaantie 5, Konttori, 01300 Vanda
PL 1410, 01030

Nyheter

Twitter