Museer och bildkonst

 • Vanda stadsmuseum tar besökaren med sig på en tur genom närområdenas historia. Museet finns i Dickursby i den gamla stationens utrymmen och fungerar som inlärningsmiljö i Vanda. Historia, kulturarv och kulturmiljö är några av ledorden i utställningarna, som med jämna mellanrum byts ut mot nya.
 • Vanda konstmuseum Artsi hittar du i Myrbackahuset. Här ställs modern konst från både Finland och andra länder ut. Förutom utställningarna ordnas även ofta annat program som tangerar utställningens tema. I museets Gallera Ikkuna ställs verk gjorda av Bildkonstakademins studenter ut.
 • Galleria K är Dickursbys utrymme för konst. Galleriet är en del av Vanda konstmuseum och fungerar i samma utrymme med Vanda konstnärsförening. I utrymmet finns konst gjort av föreningens medlemmar samt verk från konstmuseets egna samlingar.
 • Galleria Pisto hittas i Dickursbys bibliotek. Här ställs vuxenutbildningsinstitutets studenters verk ut under läsåren. Titta in och njut!
 • Finlands flygmuseum hittar du i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats. Välkommen att bekanta dig med flygandets historia!
 • Vanda Lantbruksmuseum är definitivt värt ett besök! Museet är ett tvåspråkigt lokalmuseum inrymmande föremål och information om den gamla Helsingebygden som omfattar nuvarande Vanda stad samt delar av Helsingfors och Tusby.
 • Målarmuseet visar upp verktyg, färgkartor och andra intressanta föremål med anknytning till målaryrket.
 • Nissbacka gård finns det inte så mycket kvar av, men på gårdsplanen visas skulptör Laila Pullinens verk upp om somrarna.
 • I Helsinge hembygdsmuseum har man samlat föremål som skildrar vardagen, jordbruket och andra viktiga yrken. Föremålen kommer främst från bondgårdar i området.
 • Bekanta dig med traktorer, motorer och verktyg på Trollberga traktor- och lantsbruksmuseum.
 • Centralkriminalpolisens Brottsmuseum samlar material med anknytning till brottsundersökning, finskt polisarbete och brottshistoria. Museet är inte öppet för allmänheten.

Nyheter

Twitter