Vanda stadsmuseum, Dickursby

Vanda stadsmuseum presenterar i sina växlande utställningar områdets mångsidiga historia. Vår nya basutställning Ån – från stenålder till ölflyt berättar om Vandabornas liv utmed åarna under tiotusen år. Bildarkivet och våra övriga informationstjänster betjänar alla historiskt intresserade. Museet ligger nära goda trafikförbindelser på stationsområdet i Dickursby, i den gamla järnvägsstationen. Fritt inträde till museet!

Utställningen Ån – från stenålder till ölflyt presenterar Vandas historia och Vandabornas liv utmed åarna. Vanda och Kervo åar har redan under förhistorisk tid erbjudit människorna en lockande levnadsmiljö. Längre fram i tiden utvann man också drivkraft ur åarna i och med att teknologin utvecklades. I dag har åarnas betydelse för att trygga utkomsten nästan helt försvunnit, men fortfarande får vi livskraft från dem, vi söker oss till dem för rekreation och avkoppling.

Museet erbjuder sakkunnigtjänster för intresserade i alla åldrar. Den museipedagogiska servicen som är skräddarsydd för skolorna erbjuder workshoppar, temaguidningar och läromaterial. Det finns alla skäl att sticka sig in på museet på uppköp, eftersom vår museibutik har ett stort urval med Vandarelaterad litteratur, vykort, gåvoartiklar samt produkter som anknyter till utställningarna.

#ThrowbackVantaa - Bilder av hembygden förr och nu

#ThrowbackVantaa berättar om Vanda förr och nu via fotografier. Kameran har fokuserats på vardagslivet och den närmaste omgivningen. Bilderna berättar om olika förändringar, stadens befolkningstillväxt och om språnget från att vara en landsortssocken till en livlig affärsmetropol. Bilderna bevisar också att mycket förblivit det samma i vardagen. De olika tidsskikten åskådliggörs på utställningen genom bildpar från de senaste decennierna. Många gamla bilder har fått ett par i en ny bild som tagits från samma plats 2017. De nya fotografierna har tagits av Vanda stadsmuseums fotograf Antti Yrjönen. De gamla bilderna, från olika svunna decennier, utgör dock kärnan i denna utställning. De har tagits av Lauri Leppänen (1923–2015), hembygdsråd och lärare. Denna utställning är en hedersbetygelse för det hembygdsarbete som Leppänen uträttat i Vanda.

I Vanda stadsmuseums samlingar finns sammanlagt omkring 1500 fotografier som tagits av Leppänen och som han donerat till museet. På denna utställning har endast en bråkdel av bilderna fått plats. För en del av fotografierna nämns Viljo Holopainen som fotograf vid sidan av Leppänen, han samarbetade med Leppänen om att utforska och föreviga olika Vandateman. Emellanåt var han på plats vid samma fotograferingstillfällen, turvis höll den ena i den vanliga kameran medan den andra filmade med smalfilmskameran.

Utställningen öppen

tis–fre. kl. 10–17, lör.–sön. 11–16.

Nyheter

Twitter