Utställningar#ThrowbackVantaa - Bilder av hembygden förr och nu

#ThrowbackVantaa berättar om Vanda förr och nu via fotografier. Kameran har fokuserats på vardagslivet och den närmaste omgivningen. Bilderna berättar om olika förändringar, stadens befolkningstillväxt och om språnget från att vara en landsortssocken till en livlig affärsmetropol. Bilderna bevisar också att mycket förblivit det samma i vardagen. Tåget rullar, hjulen snurrar och vattnet strömmar vidare i ån. Barnen leker.

De olika tidsskikten åskådliggörs på utställningen genom bildpar från de senaste decennierna. Många gamla bilder har fått ett par i en ny bild som tagits från samma plats 2017. De nya fotografierna har tagits av Vanda stadsmuseums fotograf Antti Yrjönen.


De gamla bilderna, från olika svunna decennier, utgör dock kärnan i denna utställning. De har tagits av Lauri Leppänen (1923–2015), hembygdsråd och lärare. Denna utställning och det samtidigt utgivna bildverket ”I hemknutarna” är en hedersbetygelse för det hembygdsarbete som Leppänen uträttat i Vanda.


I Vanda stadsmuseums samlingar finns sammanlagt omkring 1500 fotografier som tagits av Leppänen och som han donerat till museet. På denna utställning har endast en bråkdel av bilderna fått plats. För en del av fotografierna nämns Viljo Holopainen som fotograf vid sidan av Leppänen, han samarbetade med Leppänen om att utforska och föreviga olika Vandateman. Emellanåt var han på plats vid samma fotograferingstillfällen, turvis höll den ena i den vanliga kameran medan den andra filmade med smalfilmskameran.


Utställningen är öppen
8.2–30.11.2018
tis.–fre. 10–17, lör.–sön. 11–16.

Nyheter

Twitter