Spår och leder i Vanda

Hiihtäjä

Idrottsservicen upprätthåller motionsbanor, friluftsleder och ett skidspårsnät på Vanda stads område. Under vintrar med snö upprätthåller idrottsservicens skidspårsansvariga ett skidspårsnät som omfattar cirka 250 km och har delats in i tre delar: öst, norr och väst.

På vintern iståndsätts skidspåren beroende på snöläget och resurserna. Varje område sköts av en spårmaskin med manskap. Aktuell information om iståndsättningen av skidspår uppdateras i stadens kartservice Vampatti.

Nyheter

Twitter