Motionsspår

Idrottservicen upprätthåller motionsspår på olika håll runtom i Vanda. Av spåren är ca 50 km upplysta. Av huvudstadsregionens cykel- och friluftskarta framgår var friluftslederna och motionsspåren finns. Kartan finns att få bl.a. på biblioteken, Vandainfo och i simhallarna.

Motionsspåren är upplysta kvällstid. Lamporna tänds med hjälp av skymningsbrytare, dvs. när det blir tillräckligt mörkt. Belysningen på lederna släcks kl. 22.

Vintertid när skidspår dragits upp i motionsspåren tänds belysningen kl. 5.45 på morgonen.

Östra Vanda

Belysta spår och leder

Håkansböle 1 / 2 / 3 / 5 km
Havukoski 1,5 km
Hanaböle träsk 1,6 / 1,8 km
Matar 2,5 km
Råby 1 km
Simonsberg 1,6 km
Simonsböle 1,7 / 1,5 km obelysta
Vierumäki 2,8 km

Obelysta spår och leder

Östra Haxböle 1,5 km
Sexan 1,5 km

Västra Vanda

Belysta spår och leder

Käinby 1 / 3 / 5 km
Myrbacka 1,5 km
Petikko 4,8 km
Hasselbacken 1,1 km
Sjöskog 1,5 km

Förbindelseleder

Vintertid dras skidspår på förbindelselederna, sommartid är de i friluftsbruk.

• Från Petikko: Svedängen, Övitsböle, Myrbacka, Serena

• Från Håkansböle: Svarta backen, Mellungsbacka, Råby / Västerkulla, Keinukallio (Kervo), Hanaböle träsk, Lövkulla, Havukoski, Matar

• Från Dickursby: Simonsby, Brännberga, Mätäkivenmäki, Matar, Vierumäki

Motionspår i Vanda

Nyheter

Twitter