Småkrypens år

År 2019 firar vi småkrypens temaår i Vanda. Temaårets mål är att lyfta fram de för naturens mångfald oerhört viktiga ryggradslösa små djuren, småkrypen.

De ekosystemstjänster som småkrypen producerar har en avgörande betydelse för människans välbefinnande. Småkrypen pollinerar växter, sprider frön, upprätthåller markstrukturen och håller den bördig och de är en viktig näringskälla för många djur. Småkrypen är också intressanta - deras livsfaser är fulla av överraskande och fascinerande detaljer.

Temaåret bjuder på information om småkrypen och deras levnadsförhållanden. Programmet innehåller föreläsningar, kurser, utställningar och naturutflykter med småkrypstema. Dessutom uppmuntras kommuninvånarna att agera till nytta för småkrypen – till exempel genom att skapa gynnsamma förhållanden för småkryp hemma på den egna gården.

I Vanda har naturtemaår firats sedan år 2015. Med temaåren stöds Vandabornas relation till naturen och därigenom ett ansvarsfullt och hållbart levnadssätt som tar naturen i beaktande. Under tidigare år har närskogar, myrmarker och bäckar uppmärksammats.

Nyheter

Twitter