Utflykter i naturen

Retkeilyä Vantaankoskessa

Vidsträckta naturområden, särskilt i de västra och östra delarna av staden, inbjuder till friluftsliv. Petikko naturrekreationsområde är ett utmärkt mål för utflykter och mångahanda andra utomhusaktiviteter.

Av friluftslederna fortsätter Rutt 2000 som går via Petikko ända fram till Noux nationalpark. I öst finns nationalparken Sibbo storskog, vars nätverk av gångleder man håller på att utveckla. I några av Vandas naturskyddsområden finns markerade naturstigar.

Läger- och fritidsområden för Vandabor i närkommunerna

Vanda stad har också rekreations- och fritidsområden i närkommunerna och skärgården. Rekreationsområdena ligger invid havet i Kyrkslätt och Sibbo. I Ingå och Vichtis finns Vandas tre lägerområden. De har hyrts ut till föreningar som ansvarar för verksamheten i områdena.

Nyheter

Twitter