Vattendragen i Vanda

Vantaakoski 20.5.2015

Vattenmiljön skapar goda förutsättningar för all slags verksamhet och rekreation i Vanda

Åar och bäckar ger liv åt landskapet och erbjuder rogivande naturupplevelser lite överallt i Vanda. Utöver de strömmande vattendragen finns dessutom dammar och sjöar. Om sommaren lockar de allmänna badstränderna till sig invånare och på vintern finns det möjlighet till vinterbad.

Utmed Vanda och Kervo åar finns goda paddlingsmöjligheter. Båtägare kan hyra en båtplats vid en havsstrand på Helsingforssidan. För flugfiskare lönar det sig att skaffa fisketillstånd och ta sig till Vandaforsen eller Långforsen, där det planteras ut regnbågslax i fångststorlek. Sidobäckarna är viktiga områden för produktion av fiskyngel och därför är det förbjudet att fiska i dessa.

Nyheter

Twitter