Barn och unga får avgiftsfria picnickpåsar under sommaren

Vanda erbjuder avgiftsfria picknickpåsar till barn och unga under 18 år i sex olika parker vardagar 7.6–9.7.2021 med start kl. 11 så länge påsarna räcker till.

Innehållet i picknickpåsen från Vantti Oy varierar, och påsen kan innehålla till exempel en frukt, ett bakverk (t.ex. rispirog), ett mellanmålskex och en smoothie. Specialkost kan tyvärr inte beaktas.

150 picknickpåsar delas dagligen ut vid varje utdelningsställe. Påsarna delas ut utomhus i parkerna. Invånarparkernas inomhusutrymmen är stängda enligt coronarestriktionerna. Vid utdelningen beaktas säkerhetsavstånd och hälsomyndigheternas anvisningar.

I samband med utdelningen ordnar idrotts- kultur- och hälsovårdsservicen och lokala föreningar ledda aktiviteter. Det finns ingen åldersgräns för aktiviteterna! Säkerhetsåtgärder beaktas i all verksamhet. Närmare information om programmen finns på enheternas Facebooksidor och på verksamhetsställenas anslagstavlor.

Picknickpåsarnas utdelningsställen:

  • Vardagar 7.6–9.7.2021, från och med kl. 11 så länge påsarna räcker till
  • För barn och unga under 18 år

Grönvägens invånarpark

Nissas invånarpark

Korso invånarpark

Rautbergsparken

Biblioteksparken i Dickursby

Lärande- och informationshuset POINT i Backas

Nyheter

Twitter