Vanda ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen och lyfter fram frågor som är viktiga för ungdomar. Till ungdomsfullmäktige utses genom val 20 ordinarie ledamöter och 10 ersättare för två år i taget. Fullmäktiges ledamöter är i åldern 13–20 år.

De ungas röst ska bli hörd

Ungdomsfullmäktiges ledamöter har närvaro- och yttranderätt i Vanda stads nämnder och stadsfullmäktige. Verksamheten är politiskt obunden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad. Ungdomsfullmäktige lämnar in initiativ till stadsstyrelsen, ger utlåtanden, deltar i olika arbetsgrupper och arrangerar evenemang för unga. Ungdomsfullmäktige samarbetar också med skolornas elevkårsstyrelser för att förbättra förhållandena i skolorna.

Vanda ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges sammanträde hålls år 2020 på tisdagar 22.1., 18.2., 17.3., 14.4., 12.5., 9.6., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.. Sammanträdena är öppna för alla som är intresserade av ungdomsfullmäktiges verksamhet och man kan komma och följa sammanträdena på plats. Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll finns i beslutsarkivet.

Kontaktuppgifter

Konvaljvägen 20 C
01300 Vanda

nuorisovaltuusto@vantaa.fi
www.sivistysvantaa.fi/nuorisovaltuusto
@vantaannuva #vantaannuva

Nyheter

Twitter