Vanda ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen och lyfter fram frågor som är viktiga för ungdomar. Till ungdomsfullmäktige utses genom val 20 ordinarie ledamöter och 10 ersättare för två år i taget. Fullmäktiges ledamöter är i åldern 13–20 år.

De ungas röst ska bli hörd

Ungdomsfullmäktiges ledamöter har närvaro- och yttranderätt i Vanda stads nämnder och stadsfullmäktige. Verksamheten är politiskt obunden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad. Ungdomsfullmäktige lämnar in initiativ till stadsstyrelsen, ger utlåtanden, deltar i olika arbetsgrupper och arrangerar evenemang för unga. Ungdomsfullmäktige samarbetar också med skolornas elevkårsstyrelser för att förbättra förhållandena i skolorna.

Vanda ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll finns i beslutsarkivet.

Kontaktuppgifter

Silkesfabriksvägen 5 C
01300 Vanda

nuorisovaltuusto@vantaa.fi
www.sivistysvantaa.fi/nuorisovaltuusto
@vantaannuva #vantaannuva

Lisätietoja: koordinaattori Gurmann Saini, 040 626 8381, gurmann.saini@vantaa.fi

Nyheter

Twitter