Vandas ungdomsfullmäktigeval 2019

Vantaa rules -graffiti. Kuva: Pertti Raami

Enligt Vanda stadsstyrelses beslut ordnas ungdomsfullmäktigeval i Vanda 11–22.11.2019. Då väljs ungdomsfullmäktige för perioden 2020−2021. Valbara (berättigade att ställa upp som kandidat och rösta) är alla ungdomar som är födda år 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006 och har Vanda som hemkommun.

I valet väljs 20 ordinarie ledamöter och högst 10 ersättare till ungdomsfullmäktige. Valet hösten 2019 genomförs som ett skolval, vilket betyder att varje röstberättigad elev/studerande röstar i sin egen skola/läroanstalt. Möjlighet att rösta ordnas också på Vandainfo i Dickursby, Korso och Myrbacka. Till alla röstberättigade skickas under hösten ett brev per post med information om röstningsställen och röstningstider.

Tidtabell för Vandas ungdomsfullmäktigeval 2019

  • 9–27.9.2019 kandidatnominering

Röstning i skolor och läroanstalter

11–22.11 röstning i skolor och läroanstalter i Vanda

Röstning vid Vandainfos verksamhetsställen

Torsdag 28.11 kl. 15–17, möjlighet att rösta vid Vandainfo i Dixi
Måndag 2.12 kl. 15–16.30, möjlighet att rösta vid Korsos Vandainfo i Lumo
Måndag 2.12.17.15–19 möjlighet att rösta vid Vandainfo i Dixi
Tisdag 3.12 kl. 15–17, möjlighet att rösta vid Vandainfo i Myrbacka
Onsdag 4.12 kl. 14–17. 2017 möjlighet att rösta vid Vandainfo i Dixi

Nyheter

Twitter