15. Hietanen, Inka

Kuva Inka Hietanen


Ålder:
15

Bostadsområde:
Tikkurila

Presentation:
Jag är en TEPPO- och musikklasselev från Peltola skolan. Jag är ordförande i styrelsen för min skolas studentkår detta läsår. Mina hobbyer är flöjtspel, scouting, körsång och balett. De frågor som är viktiga för mig är jämställdhet, klimat och miljö. Jag vill vara med och främja välbefinnandet och jämställdheten för ungdomar i Vanda, och föra unga människors röst i beslutsfattandet.

Fritidsintressen:
Mina hobbyer är flöjtspel, scouting, balett och körsång. På min fritid spenderar jag mycket tid med mina katter och råttor. Jag gillar också att laga mat och baka.

Kommentarer till valmaskinfrågor:
1. Vanda är en delvis drygg plats att bo för ungdomar. Alltför många unga i Vanda har upplevt hot om våld och trakasserier den senaste tiden. Sexuella trakasserier är till exempel alldeles för vanliga och borde ingripas mer.
2. Att ha en hobby ska vara möjligt oavsett familjens inkomst, eftersom det minskar risken för utanförskap och ger både meningsfulla saker att göra och nya vänner.
3. Vanda ska i alla beslut ta hänsyn till deras effekter på klimatet och sträva efter koldioxidneutralitet så snabbt och rättvist som möjligt.
4. Skolan ska vara en trygg miljö för alla. Uppkommande mobbningssituationer tas upp, men rapporteras inte alltid till vuxna. Våld i skolan har blivit vanligare på senare tid, varför mer bör göras för att utreda och förebygga fall.
5. Skolorna jag själv har varit, skolmaten har varit ganska bra kvalitet. Situationen är dock inte densamma i alla skolor i Vanda.
6. Genom att sänka rösträttsåldern i kommunalvalen skulle unga kunna påverka kommunernas verksamhet mer, vilket vore bra. Samtidigt bör dock skolan se till att alla unga har tillräcklig information om röstning och kommunal verksamhet.
7. Att öka användningen av kollektivtrafik är bra för klimatet. Det bör dock säkerställas att kostnaderna inte leder till försämring av rutter eller tidtabeller. Det kan minska allmänhetens användning trots att det är gratis jämfört med dagens situation.
8. Att minska privatbilsanvändningen är viktigt i kampen mot klimatförändringarna, varför användningen av kollektivtrafik måste ökas. Ju lättare allmänheten kan passera, desto mer används de.
9. Att anlita skolpsykologer och kuratorer skulle göra det lättare att få hjälp för många problem och förebygga utanförskap. I många fall är det svårt att nå en skolpsykolog eller kurator när man behöver hjälp, varför de behövs mer.

Nyheter

Twitter