3. Amoah, Vida

Kuva Vida Amoah


Ålder:
14

Presentation:
Hälsningar till personen, som läser det här för tillfället. Mitt namn är Vida Amoah och jag är en 14-årig flicka, som strävar efter att hålla den här digitala presentationen av sig själv så kort som möjlig. Jag blev kandidat i Vanda ungdomsråd, eftersom jag ville garantera, att ungdomarna som bor i Vanda skulle få påverka frågor som berör dem i inflytandegrupper som är skapta för dem.

Slogan:
Från ord till handlingar.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag anser att Vanda är en trygg plats för ungdomar att bo i. Svaret på frågan kan visst variera beroende på vem man frågar det av. Tyvärr finns det ändå till exempel vissa typer av händelser, som kan skapa en känsla av otrygghet hos ungdomar som bor i Vanda också.
2. Det skulle vara viktigt, att barnet/ungdomen hade åtminstone en möjlighet till ett fritidsintresse. Alla har nödvändigtvis inte råd med fritidsintressen, så man skulle ha nytta av gratis fritidsintressen som staden erbjuder.
3. Jag anser det vara beundransvärt, när Vanda uppmuntrar kommunborna att göra klimat- och miljöhandlingar. Det skulle vara viktigt att upprätthålla diskussioner som har koppling till klimatförändringen även i Vanda.
4. Vanda ska ingripa hårdare i våld i skolan och mobbning i skolan. För att garantera, att man ingriper diskriminering och våld i skolorna, skulle Vanda kunna tidvis göra till exempel enkäter till ungdomarna som har anknytning till ämnet. För att förebygga våld i skolan och mobbning i skolan bör Vanda erbjuda flera utbildningar med koppling till jämställdheten för skolornas personal. Utbildningarna ska vara obligatoriska för skolornas personal och så informativa som möjligt.
5. Jag anser att nivån på skolmaten i Vanda är svag. Skolmaten smakar sällan för mig. Jag anser att man skulle satsa speciellt mera på skolmatens smak i Vanda. För att undvika matförlust borde skolmattjänsterna laga mera sådana rätter, som eleverna verkar gynna. Eleverna borde ha möjlighet att åtminstone en gång om året få utveckla recept för skolmåltider tillsammans med en professionell person.
6. Jag anser, att den nuvarande rösträttsåldern (18 år) är lagom, och den skulle inte sänkas eller höjas. Besluten som fattas i kommunen påverkar mest vår vardag, så det skulle vara viktigt att fatta beslut på det som har med röstning att göra gjordes med avvägning. I vanliga fall utövar man mest avvägt beslutsfattande som vuxen.
7. Kollektivtrafiken bör vara förmånlig, så att alla skulle ha råd med det. Jag kan ändå inte säga vad påföljderna skulle bli om kollektivtrafiken var gratis.
8. Kollektivtrafik.
9. Skolmaten är en viktig del av skoldagen. Eller åtminstone borde den vara det. När det finns tillräckligt med resurser, kan man garantera, att det skapas delikata recept för skolmåltider och det erbjuds skolmat av hög kvalitét här, som smakar för skolornas elever.

Nyheter

Twitter