31. Mikkonen, Oona

Kuva Oona Mikkonen


Ålder:
13

Bostadsområde:
Kuninkaanmäki

Presentation:
Oona, Jag är i Sotungi skolas 7e klass, jag har dans och scouting som fritidsintressen, jag har varit aktivt verksam i elevrådet under många års tid.

Fritidsintressen:
Scouting, jazz- och showdans

Slogan:
Flera möjligheter att påverka för ungdomar

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag anser att Vanda är relativt trygg för ungdomarna men det finns mycket att förbättra. Eftersom det finns områden, som man kan aldrig veta om vad som kan hända där.
2. Jag anser att alla ska ha möjlighet att ha fritidsintressen och att träffa sina jämnåriga på fritiden genom fritidsintressen.
3. Jag anser att Vanda bör visa hur väl den kan bekämpa klimatförändringen.
4. Jag anser att alla bör ha möjlighet att vara trygg i skolan och Vanda ska vara den, som ingriper det.
5. Jag anser att nivån på skolmaten inte är bra, dess nivå är sådan, att många går inte ens för att äta skolmat, när man vet hurdan nivå det är på skolmaten.
6. Jag anser att Vanda bör tillåta ungdomarna att påverka sådana saker ännu mera, som kan påverka deras liv.
7. Jag anser inte att kollektivtrafiken behöver vara avgiftsfri, men kollektivtrafiken skulle kunna vara billigare.
8. Jag anser att kollektivtrafiken bör bli enklare att använda.
9. Eftersom det finns många saker, som man skulle kunna förbättra i skolan och speciellt i borde man förbättra rastlokalerna i många skolor.

Nyheter

Twitter