44. Singh, Tejwant

Kuva Tejwant Singh


Ålder:
16

Bostadsområde:
Rekola

Presentation:
Jag är en 16-årig pojke från Vanda, som vill framföra ungdomarnas åsikter. Jag kandiderar till ungdomsrådet för andra perioden nu, så jag har erfarenhet av den här verksamheten.

Fritidsintressen:
På min fritid går jag på gym, studerar och producerar innehåll till Tiktok.

Slogan:
-UNGDOMARNAS RÖST SKA BLI HÖRD-

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag anser att det förekommer otrygghet i Vanda tydligt på vissa områden, men å andra sidan på andra områden i Vanda är det mycket tryggt. Vanda borde fokusera på sina otrygga områden.
2. Jag anser att Vanda borde erbjuda ett fritidsintresse bara för barn i familjer, som inte kan ha råd med det ekonomiskt sett. Om familjen har råd med fritidsintresset så ser jag ingen anledning till att ge ett gratis fritidsintresse.
3. Jag ser ingen anledning till att Vanda skulle ensam vara en pionjär i bekämpning av klimatförändringen, utan hellre göra bekämpning av klimatförändringen i samarbete med andra kommuner.
4. Ja. Vanda borde ingripa hårdare skolmobbning, eftersom jag har märkt under de gångna åren tråkiga nyheter om skolmobbning i nyheterna. Jag anser att man ska förhålla sig mera känsligt och strängt till skolmobbning. Riktningen är ändå bra, men inte ännu tillräckligt bra.
5. Skolmaten borde vara av god kvalitét och smakrik, men i Vanda är det inte det. Trots att maten är näringsrik och hälsosam, så har man helt enkelt inte nytta av den, om skoleleverna äter inte den. Jag anser att man borde förbättra Vanttis verksamhet, eller ersätta Vantti med en utomstående matserverare.
6. Om rösträttsåldern i kommunalvalet sänks till 16 års ålder, så skulle det betyda, att 16-åringar skulle också kunna bli kandidater i kommunalvalet. Jag anser inte att det finns en anledning till att sänka åldersgränsen, då vi har ett aktivt fungerande ungdomsråd, som har rätt att göra initiativ direkt till kommunfullmäktige. Utöver det har man 18-års åldersgräns även i alla andra val, så jag ser ingen anledning till att sänka åldersgränsen.
7. Jag anser att det skulle vara alldeles för dyrt för staden, och då skulle projektet höja skatterna eller skära av några andra saker från stadens tjänster.
8. Jag anser att man borde beakta cykling mera, eftersom då skulle människorna börja cykla mera i Vanda. Jag anser att man redan beaktar bilar och kollektivtrafiken tillräckligt bra, men cykling har fått mindre uppmärksamhet. Då när människor cyklar, så minskar utsläppen, vilket främjar Vandas kålneutral 2030-målsättning.
9. Jag anser definitivt till skolmat, eftersom det finns redan tillräckligt med ungdomslokaler, och man skulle inte kunna bygga en väldigt stor och högkvalitativ ungdomslokal för 100 000 euro, utan det är en lite större investering. Det finns tillräckligt med skolpsykologer och kuratorer och skolor renoveras ständigt, så jag skulle använda pengarna till skolmat, eftersom skolmaten är en viktig fråga ur ungdomarnas synvinkel.

Nyheter

Twitter