2. Ahonen, Elias

Kuva Elias Ahonen


Ålder:
15

Bostadsområde:

Jokivarsi

Presentation:
Jag har varit med i ungdomsrådet i Vanda redan under en period. Det är viktigt för mig, att vi ungdomarna får påverka viktiga frågor i staden. Jag är produktiv och ambitiös, men också social och lyssnande.

Fritidsintressen:
Simning, kampsporter, att läsa och att vara tillsammans med kompisarna. (Att spela förstås.)

Slogan:
Imorgon tillhör Vanda oss ungdomarna

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag skulle önska att ingen ung person skulle behöva uppleva sin tillvaro som någonting otrygg i Vanda. På väg till eller från skolan har jag själv också mött skrämmande situationer.
2. Det är viktigt att ha fritidsintressen på grund av välbefinnandet och den mentala hälsan samt för att få kompisar. Alla familjer har dock inte råd att betala för ungdomarnas fritidsintressen, och därför borde Vanda stödja fritidsintressen. Att ha fritidsintressen kan vara den viktigaste frågan i den unga personens liv.
3. Man talar alltid om klimatförändringen bara på statens nivå, medan man i kommuner, som i Vanda, skulle kunna påverka klimatförändringen effektivt. Vanda bör vara en pionjär i att bekämpa klimatförändringen, eftersom det finns exempelvis mycket trafik och en flygplats inom stadens område, vars miljöpåverkan staden kan påverka.
4. Mobbning är ett stort och allvarligt problem, som försvagar ungdomarnas mentala hälsa. Ändå har man gjort knappt någonting åt skolmobbning. I klassrummen visar man alltid en video mot sporadisk mobbning, men hjälper det där på riktigt?
5. Det används mindre pengar för skolmaten i Vanda än någon annanstans i Finland. Det är alltså inte underligt, att ungdomarna låter bli att äta måltiden ofta. Man borde aldrig spara på skolmaten.
6. Ungdomarna är mera kapabla i allt yngre ålder och villiga till det viktiga politiska samtalet. Ungdomarna använder kommunens tjänster, men kan inte påverka dem.
7. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara för dyrt, då det finns annan användning för pengarna också. För ungdomarna borde kollektivtrafiken ändå vara billigare, eftersom det skulle stödja deras utbildning och hälsa att ge dem den servicen.
8. Vandas styrka kommer från det geografiska läget. Goda färdleder för kollektivtrafiken och goda möjligheter att resa skulle stödja stadens livskraft bäst av dessa alternativ.
9. Skolmaten stödjer varje ungdoms långvariga hälsa på ett billigt sätt. 100 000€ skulle kunna användas exempelvis för att erbjuda hälsosamma mellanmål till ungdomarna i Vanda.

Nyheter

Twitter