4. Anttila, Krista

Kuva Krista Anttila


Ålder:
15

Bostadsområde:
Leppäkorpi

Fritidsintressen:
Orientering och bildkonst.

Slogan:
Rättvisa Vanda

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. I Vanda finns det flera trygga ställen, där det är tryggt att bo i, men det finns också många ställen, där det finns mycket oroligheter och otrygghet. Jag anser att sådana miljöer, där det finns mycket oroligheter och otrygghet skulle förnyas till mera trygga.
2. Fritidsintressen gör gott för alla, eftersom genom dem blir man bekant med nya människor, som har samma intressen och man lär sig saker som man inte lär ut på andra ställen.
3. Jag anser att klimatförändringen är en mycket viktig sak och den måste ingripas.
4. Skolmobbning är en mycket allvarlig sak och den kan lämna även långvariga trauman i människan och därför borde det ingripas hårdare.
5. Jag anser att nivån på skolmaten i Vanda inte är god.
6. Även om många 16-åriga var tillräckligt mogna och självständiga för att rösta så majoriteten av dem är fortfarande osäkra av sig själva, så de kan inte bedöma vilken av kandidaterna som skulle vara bäst enligt dem, utan röstar den som föräldrarna eller kompisarna röstar.
7.
8. Jag anser att i utvecklingen av trafiken, vägar och gator borde man i första hand uppmärksamma bilarna.
9. Jag skulle använda 100 000 euro till skolmaten.

Nyheter

Twitter