6. Bergström, Jenna

Kuva Jenna Bergström


Ålder:
15

Bostadsområde:
Korso

Presentation:
Hej jag är en 15-årig skolelev från Ruusuvuori

Fritidsintressen:
Har inga fritidsintressen.

Slogan:
Om du vill att någonting ska förändras, förändra det nu innan du glömmer det!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag tycker att Vanda är en trygg plats för ungdomar att bo i, eftersom den är så stor och man kan hitta kompisar överallt.
2. Många fritidsintressen kostar väldigt mycket, så det skulle kunna vara bra, om ungdomen fick välja ett fritidsintresse enligt sina egna intressen, oberoende av om hon/han eller hennes/hans föräldrar har pengar så det räcker till det.
3. Klimatförändring är en väldigt viktig fråga och den måste stoppas innan det är för sent för det.
4. Många frågor som har anknytning till våld i skolan återgår till stor del till det, att de har blivit mobbade eller så har dessa mobbare börjat attackera fysiskt när de märkte att man gör nästan ingenting åt saken.
5. Skolmaten är helt ok.
6. Då skulle ungdomarna ha mera rösträtt att bestämma över sin egen framtid.
7. Vissa personer har inte råd till kollektivtrafiken och det orsakar många besvärliga situationer.
8. Om vägar och gator är dåliga så lider kollektivtrafiken av det.
9. Ungdomarna skulle kanske äta mat i skolan på grund av god mat.

Nyheter

Twitter