7. Canta, Maria

Kuva Maria Canta


Ålder:

16

Bostadsområde:
Kivistö

Presentation:
Jag härstammar från Rumänien och jag tycker om att påverka saker och att göra min röst hörd. Jag är lite blyg, men jag talar när man ska det. Jag har inte tidigare varit med i så här stora frågor, så jag är nykomling.

Fritidsintressen:
Jag går på gym och läser.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Vanda är en ganska trygg plats, men ingenting är helt tryggt. Mycket snabba mopeder och till och med ”antastare” åtminstone enligt min kännedom.
2. Det skulle vara rättvist och inte mycket fakturor. Särskilt skatter tar mycket pengar.
3. Jag bifaller klimatförändringen!
4. Jag har upplevt och fortfarande upplever jag lite skolmobbning. T. ex den egna skolan äger inte Verso eller KiVakoulu.
5. Jag med många andra tycker inte om skolmaten.
6.
7. Inte avgiftsfritt men billigare.
8. Bättre förbindelser t. ex flera bussar till Kivistö
9. Vi har rätt att studera i en skola som är bra och i gott skick.

Nyheter

Twitter