11. Godlewski, Filip

Kuva Filip Godlewski


Ålder:
18

Bostadsområde:
Asola

Presentation:
Jag är 18-år och jag bor i Asola i Vanda, i närheten av Björkby. Jag agerar det nuvarande ungdomsrådets 2. viceordförande och jag studerar för andra året en grundläggande utbildning inom affärsverksamhet med andra ord till merkonom. Jag har bott i Finland virka hälften av mitt liv med andra or i 9 år. När jag är verksam i ungdomsrådet vill jag representera även ungdomar med yrkesskola- och invandrarbakgrund. På fritiden är jag med i scouterna och i teatern förutom ungdomsrådet. Jag strävar efter att främja jämställdheten i mitt dagliga liv.

Fritidsintressen:
Scouting och teater

Slogan:
För en ljus framtid i Vanda.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Den allmänna tryggheten i Vanda varierar mycket från område till område, det finns områden, där man ska ännu arbeta mycket med tryggheten.
2. Jag instämmer fullständigt, var och en förtjänar ett fritidsintresse oberoende av sin inkomst. Ett fritidsintresse är en oersättlig del av den unga personens liv, det stärker sociala förmågor och förebygger marginalisering som önskat.
3. Vanda ska arbeta för att bekämpa klimatförändringen, den nuvarande målsättningen är, att Vanda skulle vara koldioxidneutral fram till år 2030. Det är en bra målsättning och den ska man hålla fast vid. Vi måste försäkra oss om, att klimatåtgärderna förblir inte enbart prat, utan är också konkreta handlingar.
4. Man ska ingripa hårdare i skolmobbning och våld i skolan. Jag vet själv av mina egna erfarenheter, att mobbning kan påverka den mobbades liv på ett radikalt sätt. Jag har varit tvungen att byta skola på grund av mobbning, det borde aldrig vara så. Den mobbade bör inte i något fall som helst byta skola utan mobbarna ska bära ansvaret för sina handlingar. Skolorna har mycket att förbättra för att förebygga mobbning. I skolorna ska man lära ut interaktiva och emotionella kunskaper.
5. Jag är av en totalt annan åsikt, nivån på skolmaten i Vanda är verkligen låg och det syns på resultaten av skolhälsoenkäter. Man har tagit ställning till skolmaten på olika sätt under åren, men det har inte gett så hemskt mycket resultat, närmast har det stannat kvar på talets nivå. Det är väldigt viktigt, att ungdomarna i Vanda skulle få högkvalitativ skolmat som de tycker om, för vissa personer kan det vara den enda varma måltiden på en dag.
6. Jag anser att man ska åtminstone prova sänka rösträttsåldern, det skulle vara väldigt viktigt att få ungdomarnas åsikter att bli hörda på ett mera omfattande sätt. Att sänka rösträttsåldern skulle föra ungdomarna närmare politiken. Ungdomarna ska vara med i beslut, med vilka de måste leva längst.
7. Jag anser, att en avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara en fin sak, men det finns andra frågor som det skulle löna sig för oss att prioritera ekonomiskt. Man ska ta hänsyn till personer med låg inkomst när man prissätter kollektivtrafiken. Det skulle vara väldigt fint, om man kunde få representanter till HSL:s styrelse från huvudstadsregionens ungdomsråd.
8. I utvecklingen av gatorna behövs att alla beaktar den gemensamma tryggheten.
9. Penningbeloppet i fråga räcker inte nödvändigtvis till att anställa skolpsykologer och kuratorer. Det skulle ändå kunna räcka till en skolmåltid som utökar välbefinnandet. Till exempel till en frukost.

Nyheter

Twitter