14. Hauhia, Julia

Kuva Julia Hauhia


Ålder:
14

Bostadsområde:
Länsimäki

Fritidsintressen:
Scouting, teater, badminton.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1.
2. Varje barn och ungdom borde ha rätt att ha fritidsintressen, oavsett den ekonomiska situationen.
3.
4. Mobbning förblir ofta oupptäckt, så man borde sträva efter att förebygga mobbning.
5. Man tar inte hand om skolmatens temperatur och kvalitét. Maten är kall och många låter bli att äta skollunchen.
6.
7.
8. Kollektivtrafik.
9. Skolmate.

Nyheter

Twitter