20. Juwaisir, Rihaam

Kuva Rihaam Juwaisir


Ålder:
17

Bostadsområde:
Korso

Presentation:
Hej! Jag heter Rihaam! Jag är 17- år och jag kommer från Korso. Politik och inflytande har varit viktiga frågor för mig redan rätt så länge och de är väldigt nära mitt hjärta. Jag har redan varit med i ungdomsrådet under en period och den har varit minnesvärd för mig! Jag har fått påverka saker med vår toppgrupp och jag har bland annat fått vara sekreterare inom ordförandeskapet. Jag kandiderar nu till fortsättningsperioden, eftersom jag vill fortsätta det flotta och värdefulla arbetet som vi gör i ungdomsrådet och uttryckligen för ungdomarna. Det är otroligt viktigt för mig att kunna vara delaktig i det på något sätt, att ungdomarna blir hörda och att de ska tas hänsyn till.

Fritidsintressen:
Vid sidan om allt påverkande har jag åtminstone för tillfället teatern som fritidsintresse! Utöver det dansar jag varierande för mig själv, fotograferar, skriver och spelar ett par instrument!

Slogan:
Låt oss säkerställa att ungdomarnas röst hörs och syns i Vanda!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag tror, att Vanda är allmänt sett ett relativt tryggt ställe. Jag tror dock inte, att Vanda är ens i närheten av perfekt i denna sak. Man ska fästa uppmärksamhet vid tryggheten och man ska sträva efter att säkerställa tryggheten.
2. Det är väldigt viktigt, att barn och ungdomar får en möjlighet till ett fritidsintresse och föräldrarnas låga inkomstnivå borde inte vara ett förhinder för det. I ett fritidsintresse får man uttrycka sig själv samt man får till exempel nya vänner och det kan vara extremt viktigt för många barn och ungdomar. Jag anser att när man funderar på det skulle det vara viktigt att reflektera kring frågan om den här möjligheten skulle kunna uttryckligen erbjudas snarare för familjer som inte skulle annars kunna ha råd med det, då riktar sig stödet mot dem som behöver det mest.
3. Klimatförändringen är en mycket existerande farlig hot, som berör var och en av oss. Vanda måste göra sin del i bekämpning av klimatförändringen samt visa ett gott exempel för andra kommuner också.
4. Skolmobbning är tyvärr ett alltför vanligt förekommande fenomen och alltför många har varit tvungna att möta det. Våld i skolan är också ett lika allvarligt hot. Vanda måste göra sitt allt för att genuint ingripa dessa problem samt att fundera på hur man borde förebygga dem, för att det skulle finnas så få av dessa problem som möjligt från början.
5. Jag har följt den här diskussionen redan länge och jag upplever att nästan varenda en anser, att nivån på skolmaten i Vanda inte är bra. Man måste hitta lösningar och studeranden har rätt att få förbättringar i sin skolmåltid. Vi måste komma ihåg, att till exempel uppkomsten av matförlust är ett stort problem och genom att förbättra skolmaten kan vi också sänka mängden av matförlust.
6. Det finns många synvinklar till den här frågan. Jag anser att det är otroligt viktigt att få ungdomarnas röst att bli hörd och jag ser genuint, att det skulle kunna vara en lösning att sänka gränsen för rösträttsåldern och en extremt god lösning. Å andra sidan förstår jag oron för, att alla ungdomar vet inte ännu i 16-års ålder tillräckligt mycket om valen och politiken så pass för att kunna rösta på ett smart sätt och vi vill till exempel förebygga det, att någon möjligen skulle rösta bara på skoj vilket i sin tur försvårar allas situation.
7. Jag tror, att alla skulle vara nöjda, om kollektivtrafiken var gratis. För personer med små inkomster skulle det kunna vara en överraskande stor lättnad för egna utgifter. Det skulle också uppmuntra att använda kollektivtrafiken, vilket jag anser vara väldigt positivt till exempel just ur klimatets synvinkel. Jag har ändå svårt att fundera på hur det skulle kunna vara möjligt i praktiken och med vad för slags system skulle det fungera. Jag skulle kanske se det som mera realistiskt att fundera på hur mycket man borde betala för kollektivtrafiken och fundera på så rimliga priser som möjligt allmänt sett, men även speciellt just till exempel för studeranden eller låginkomsttagare.
8. Jag skulle kunna tänka mig att kollektivtrafiken är ett extremt använt sätt att röra på sig, så det skulle vara väldigt bra att utveckla den ytterligare. När kollektivtrafiken utvecklas till det bättre uppmuntrar vi människor att använda det och det är väldigt bra till exempel just ur klimatets synvinkel.
9. Det här var en mycket svår fråga för mig personligen eftersom man borde satsa på alla dessa. Situationen med service inom mental hälsa i Vanda är riktigt dålig enligt det jag har förstått det och därför är det kanske det viktigaste temat av alla för mig. Jag anser att hälsan ändå kommer i första hand och det är annars ingen idé att satsa till exempel på skolorna, om inte ens ungdomarnas hälsa tas hand om och ungdomarna lämnas ensamma för att klara sig. Jag anser att det bästa skulle vara att definitivt satsa på kommunens övriga tjänster inom mental hälsa, som det finns riktigt långa köer till snarare än på skolor där det verkar vara ett steg bättre situation med tanke på köer och tillgänglighet. Självklart ska man definitivt satsa även på skolans resurser.

Nyheter

Twitter