24. Laaksonen, Eetu

Kuva Eetu Laaksonen


Ålder:
13

Bostadsområde:
Ilola

Presentation:
Hej, viktiga frågor för mig för ungdomarnas del är: bra elevvård, jämställdhet och att förebygga marginalisering.

Fritidsintressen:
Scouting

Slogan:
Jag säger det jag menar. Jag lovar det.

Kommentarer valmaskinsfrågor:
1. Ett fenomen som har dykt upp i Vanda också där ungdomarna bär med sig knivar och andra stickvapen minskar förstås tryggheten, men betyder naturligtvis inte, att Vanda skulle vara en mycket farlig plats för ungdomarna.
2. Alla borde ha en möjlighet att ha fritidsintressen oberoende av familjens förmögenhet.
3. Vanda ska för sin del delta i att bekämpa klimatförändringen.
4. Jag har märkt, att man nödvändigtvis inte alls ingriper mobbning i skolan vilket främjar ungdomarnas marginalisering. När det gäller våld i skolan så ingriper man det måttligt beroende på, hur allvarligt offret har blivit skadat.
5. Skolmaten i Vanda är mycket dålig varför många elever äter nödvändigtvis inte alls eller slänger allt i soporna.
6. Man skulle mycket väl kunna sänka röstningsåldern för kommunalvalens del eftersom kommunfullmäktige påverkar ungdomarna betydligt, men ungdomarna kan inte påverka kommunfullmäktige så hemskt mycket.
7. Kollektivtrafiken borde vara avgiftsfri endast för skolresor och även då bara, om man bor för långt borta från skolan, i annat fall skulle det inte vara någon idé med det.
8. Kollektivtrafiken skulle beaktas i första hand eftersom den kollektiva är ett bra alternativ för klimatets skull och sannolikt använder ungdomarna den desto mera ju bättre kollektivtrafiken fungerar.
9. För tillfället är situationen för elevvården inte bra, eftersom samma kurator kan ha många skolor, och till följd av det får ungdomen inte nödvändigtvis den hjälpen som hon/han saknar.

Nyheter

Twitter