25. Lahtinen, Vilma

Kuva Vilma Lahtinen


Ålder:
15

Bostadsområde:
Viertola

Presentation:
Jag heter Vilma Lahtinen och går i Peltola skola i nian. Jag söker till ungdomsrådet för att jag vill bidra till att Vanda blir en bekväm plats för alla.

Fritidsintressen:
Bildkonst, teater, animering

Nyheter

Twitter