28. Malkki, Henri

Kuva Henri Malkki


Ålder:
14

Bostadsområde:
Kartanonkoski

Presentation:
Hej! Jag vill påverka saker till fördel för ungdomarna som bor i Vanda. Jag agerar ivrigt och jag tänker på saker och ting ur alla ungdomarnas synvinkel. Jag vill att Vanda ska bli ett mobbningsfritt område. Jag har också varit verksam i elevrådet i min egna skola.

Fritidsintressen:
Att spela gitarr, jag spelar också i ett band, Jag spelar videospel, bland annat Minecraft.

Slogan:
Vi ska göra Vanda till en utopi för ungdomarna!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Ungdomar blir inte hotade med våld, men vissa ungdomar upplever ändå mobbning.
2. Enligt studierna rör sig ungdomarna allt mindre, så den mest intressanta motionsformen för ungdomarna borde inte vara avgiftsbelagd. Alla ungdomar, även de, vars föräldrar har inte möjlighet att stödja ungdomarnas fritidsintressen, ska ha en möjlighet att ha en fritidssysselsättning.
3. Klimatförändring är en allvarlig sak, så Vanda ska ta tag i den t.ex genom att investera på kvalitéten av vegetarisk mat i skolorna i Vanda.
4. Trots att man har ingripit mobbningen, så har jag ändå märkt att vissa elever blir mobbade upprepade gånger. I skolorna finns redan verksamhet mot mobbning, men allt kan man ännu inte ingripa tillräckligt bra.
5. Skolmaten är god för det mesta, men ibland har kvalitéten på maten varit varierande. Man borde lyssna ännu mera på elevernas åsikter, eftersom på det sättet skulle allt flera äta skolmat.
6. Ungdomarna skulle få flera möjligheter att påverka även utanför ungdomsrådet. Jag tycker att 16-åriga är redan tillräckligt mogna för att rösta. Utöver det påverkar saker, som man behandlar i kommuner mest ungdomarnas framtid.
7. Om kollektivtrafiken var gratis, så skulle människor använda det mera och det skulle vara bra för klimatet. Ungdomarna behöver också färdas till fritidsintressen och kostnaderna som orsakas av det kan vara ett problem för vissa personer.
8. Om man i första hand tar hänsyn till kollektivtrafiken i planeringen av vägarna, så vill man färdas med kollektivtrafiken och det är bra för miljön.
9. Det är svårare att få bidrag och det har blivit ännu svårare efter Corona-tiden. Pengarna som investeras på ungdomarnas välbefinnande betalar sig själva tillbaka mångfalt.

Nyheter

Twitter