39. Pirjetä, Lilli

Kuva Lilli Pirjetä


Ålder:
17

Bostadsområde:
Myyrmäki

Presentation:
Jag är 17-årig Lilli Pirjetä, elev i årskurs 10 i Vaskivuoren koulu. Jag har varit kund för Vanda musikskola sedan år 2011 och kulturen ligger nära till mitt hjärta. I Vanda vill jag, att skolornas förhållanden ska kunna förbättras.

Fritidsintressen:
Att spela piano, sång, kör, musikteater

Slogan:
Mobbning ska tyglas i Vanda!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag skulle inte säga det så. Speciellt i förorten finns det mycket problem. Mobbning i skolan är också mycket vanligt här.
2. Fritidsintressen för med sig intresse för livet och de ger nya vänner. Bara du hittar din egen grej!
3. Klimatförändring är ett allvarligt globalt problem och Vanda ska fundera på sin verksamhet med tanke på klimatförändringen, eftersom Vanda är en relativt stor stad och Vanda är centrum för flyget.
4. Mobbning i skolan är beklagansvärt vanligt här. I Finland i allmänhet köerna bara växer inom ungdomspsykiatrin. I Vanda finns många barn och ungdomar, som blir mobbade. Hudfärgen är en av de mest vanliga orsakerna. Självdestruktivitet, depression och ätstörningar berör många. Vanda bör ordna en utbildning om ämnet för lärare, jag vet många, som inte ens tar tag i mobbningen.
5. Skolmaten är inte alls god i grundskolorna och i Varia. Det är alltid samma mat och varje måndag äter man alltid samma sås. Maten kommer i färdiga plastpåsar och värms upp. Vaskivuori gymnasiets mat i sin tur är god efter att klagomålen från förra höst har fungerat.
6. Ungdomarna vill påverka! Ungdomarna har rätt till det! Ungdomarna vill kunna påverka saker och ting. Det är fråga om deras hemstad, som de vill ha som en bättre plats att bo och leva i.
7. Kollektivtrafiken är ett viktigt färdsätt. Alla har inte möjlighet till en personbil. I kollektivtrafiken finns inte tillräckligt med bussturer i Vanda till exempel på linje 571 och 572K. För en del personer som har lägre inkomster är det en väg att färdas till exempel till Corona-testning.
8. Kollektivtrafiken (bussar i fallet i fråga) måste ständigt fundera på nya rutter, på grund av ständiga vägarbeten.
9. Det är mycket viktigt att renovera skolor. I många skolor finns svåra inomhusluftproblem. Skolor evakueras och skrotas ständigt, problemen har inte undersökts i tid.

Nyheter

Twitter