41. Reinhardt, Julius

Kuva Julius Reinhardt


Ålder:
17

Bostadsområde:
Ylästö

Presentation:
Tjenare! Den här killen är en ungdom som huserar i Övitsböle i Vanda, som är speciellt intresserad av gemensamt inflytande. Jag söker mig till ungdomsrådet i Vanda, för att kunna driva vidare sådana frågor, som ungdomarna upplever är viktiga. Beslutsfattarna har tendens att förbise ungdomarna vare sig det handlade om att stänga skolor eller jordklotets framtid, så vi behöver en gemensam röst.

Fritidsintressen:
För tillfället så ingår närmast tyngdlyftning i mina fritidsintressen. Övriga intressen är bland annat historia och politik.

Slogan:
Make Vantaa Great Again

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag upplever att Vanda är tämligen trygg plats jämfört med många andra områden, men det finns ändå det som kan förbättras. Det förekommer till exempel skolmobbning i Vanda, vilket kan sträcka sig även utanför skolan. Sådana här olägenheter borde åtgärdas.
2. Det är absolut viktigt att uppmuntra ungdomar till att ha fritidsintressen, så det är nödvändigt att trygga fritidsintressen även för ungdomar, som inte har möjlighet till det på grund av sina omständigheter. På så sätt garanterar vi att en jämlik ställning förverkligas och samtidigt utvecklar vi ungdomarnas välbefinnande.
3. Att bekämpa klimatförändring är ett av de mest viktiga utvecklingsmålen som vi har. Det får dock inte vara i konflikt med ungdomarnas allmänna välbefinnande. Till exempel att gå över till vegetarisk mat i skolan är inte en effektiv åtgärd, om man tar hänsyn till reaktioner bland ungdomarna (särskilt pojkar).
4. Vanda borde sträva efter att skala av skolmobbningen helt och hållet. Man ska speciellt förebygga fortskridning till våldsamma handlingar allt mer effektivt. En trygg skolmiljö tillhör alla.
5. Kvalitéten på skolmaten saknar utveckling åtminstone i min egen skola Vaskivuori. Man skulle avväga att sätta in extra tillgångar för att förbättra kvalitéten på maten, eftersom skolmaten är den viktigaste måltiden för många personer.
6. Även om rösträttsåldern inte sänktes till 16 år, bör ungdomarnas möjligheter att ha inflytande utvecklas vidare. Att sänka åldersgränsen skulle vara den enklaste åtgärden, men att agera genom ungdomsorganisationer är också lönsamt.
7. Kollektivtrafiken är en obligatorisk utgift för många, eftersom med kollektivtrafiken rör man sig dagligen till skolan och fritidsintressen. Av den anledningen borde man avväga att ha helt avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar och studeranden. Detta skulle uppmuntra till att komma ifrån färdmedel som utökar utsläppen.
8. I utvecklingen av vägtrafiken bör man i första hand beakta fordonen som har små utsläpp. I Finland kan man inte ta sig med cykeln året runt, så kollektivtrafiken borde vara i första hand föremålet för uppmärksamheten.
9. När skolmaten är i ordning, så är det mycket enklare att koncentrera sig på andra problem. Skolpsykologer/kurator har också en viktig roll, men grundläggande behov ska vara i ordning före det.

Nyheter

Twitter