45. Taht, Oscar

Kuva Oscar Taht


Ålder:
17

Bostadsområde:
Kuusikko

Presentation:
Tjenare! Mitt namn är Oscar, vänner emellan Oscu, och jag är en 17-årig gymnasieelev från Vanda här. Vid sidan av studierna agerar jag simlärare och annars hänger vi ihop med kompisarna i vanliga fall. Själv har jag varit under två perioder med i ungdomsrådet och jag strävar efter att komma med på den tredje och sista perioden – det skulle vara häftigt att lyckas med detta!

Fritidsintressen:
Tyngdlyftning & Videospel

Slogan:
Lite bättre!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag tycker att Vanda är en trygg plats att bo i, men tyvärr är det obekvämt att röra på sig i vissa områden på kvällarna. Det är ändå fint att se, att dessa områden har identifierats och att man fäster uppmärksamhet vid tryggheten i dem.
2. Tanken på, att alla skulle ha ett gratis fritidsintresse skulle vara fint. Detta skulle ge alla barn och ungdomar en möjlighet att ha fritidssysselsättning, men det får mig att fundera på om man kan genom det möjliggöra att alla har ett fritidsintresse som man gillar. Skulle det ändå vara mera förnuftigt att utveckla ett system, med hjälp av vilken man stödjer fritidssysselsättning för dem som behöver stöd och i de grenar som barnet sysselsätter sig med på fritiden.
3. Klimatförändringen är ett allvarligt ämne, som Vanda skulle kunna prioritera mest synligt, genom att framföra vardagliga tillvägagångssätt till Vandabornas kännedom och att alltid foga miljöpåverkan på ett synligt sätt ihop med miljöprojekten. Vanda skulle kunna vara ett föredöme för andra kommuner och städer i form av en föregångare i klimatförändringen och centrum för tillväxt.
4. Man ingriper inte tillräckligt mycket skolmobbningen eller -våldet. Det finns inte resurser enligt den nuvarande situationen, men man behöver hitta mera av dem. Om inte man ingriper det så formas skolan till en otrygg plats för vissa personer, vilket försvårar både inlärning och undervisning, som är just skolans kärna. Dessutom ska man förstå, att mobbning händer inte nödvändigtvis i skolan och inte under skoltiden utan på nätet och för den skull ska man ha utbildad personal i Vanda.
5. För det priset som man producerar skolmaten, så har den utmärkt nivå. Ändå skulle man kunna satsa ännu mera på variation i skolmaten samt vegetariska alternativ.
6. Det skulle vara fint med ungdomarnas rösträtt, eftersom på det sättet skulle man få fram även ungdomarnas åsikter samt tankar. Men enligt mig skulle detta kräva också, att det fanns även jämnåriga kandidater i valet, då det skulle vara enklare för ungdomarna att hitta sin egen kandidat.
7. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara en god gärning för att uppmuntra människor att hellre åka buss eller tåg. Men samtidigt borde man också satsa mera på kollektivtrafiken, för att det skulle vara smidigare att använda den. I Vanda finns det nämligen en stor mängd invånare, som inte kan enkelt ta sig till tåget eller områden, där busstrafiken har blivit avskalad och den är närmast obefintlig.
8. Man borde satsa mera på kollektivtrafiken. I Vanda fungerar kollektivtrafiken tyvärr inte ännu väl, eftersom bussarna går för sällan eller det finns ont om hållplatser i många förorter.
9. Ungdomarnas mentala hälsa är en viktig fråga, som man borde satsa på, och ännu mera efter den här pandemin. Många ungdomar lider av någon slags störning i mental hälsa, som försvårar skolgången och eventuellt framtiden på ett omfattande sätt.

Nyheter

Twitter