46. Tala, Pihla

Kuva Pihla Tala


Ålder:
13

Bostadsområde:
Korso

Presentation:
Hejsan! Jag är en flicka dom går i klass 8 i musikklassen. På fritiden tycker jag om att vandra i skogen med hunden. Naturen och kompisarna är viktiga. Jag är också 4H-företagare.

Fritidsintressen:
Musikteater, ridning, att spela flöjt.

Slogan:
Fördomar och antaganden krossar fler drömmar än misslyckanden någonsin kommer att krossa

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. I Vanda är det mycket skillnader i tryggheten mellan olika bostadsområden, men allmänt sett är Vanda en ganska trygg plats för ungdomarna att bo i. Det finns visserligen det som man kan förbättra också.
2. Fritidsintressen är viktiga åtminstone för mig. Varje ung person och barn, även de som inte har råd med det, borde ha rätt till fritidssysselsättning.
3. Om alla städer trodde att de inte behövde vara bäst, vem skulle vara bäst? Klimatförändringarna är en mycket viktig fråga, men inte det enda utvecklingsmålet i Vanda. Mer uppmärksamhet bör ägnas klimatförändringarna, men andra saker får inte glömmas bort.
4. Skolmobbning och våld är saker som sätter spår, ju större desto längre varar det. Alltför ofta måste en mobbad eller ett offer för våld byta klass eller skola när saker och ting inte åtgärdas tillräckligt snabbt och noggrant.
5. Nivån på skolmaten är inte särskilt bra enligt mig. De näringsvärden vi lär oss i skolan är malplacerade. Vegetarisk mat i synnerhet är främst sallad och fibrer, och smakar nästan aldrig gott. Skolan ska inspirera eleverna att äta vegetarisk mat, inte förstöra dess rykte.
6. Jag tror att 16-åringen är mogen nog att rösta i kommunalvalen. Kommunfullmäktige behandlar också ungas frågor, därför bör även unga få delta i beslutet. Att delta i gemensamt beslutsfattande före 18 års ålder skulle öka ungas känsla av att vara en del av samhället.
7. Om kollektivtrafiken var gratis skulle den förmodligen köras ännu mer, vilket skulle öka kostnaderna ytterligare. Biljetter är trots allt inte särskilt dyra och de flesta familjer har råd med dem. Biljettpriserna skulle kunna sänkas för ungdomar, eller till och med speciella lediga dagar/veckor kunde hållas, så att resa utan biljett skulle troligen minska.
8. Kollektivtrafiken måste prioriteras i utvecklingen, eftersom de är viktiga för många. Särskilt ungdomar reser dit till många platser, till exempel skolan, vänner eller hobbyer. Kollektivtrafiken ska vara så enkel som möjligt för att göra det lättare för yngre att använda.
9. Unga människors psykiska hälsa är en viktig fråga, den har stor inverkan på samhället och dess framtid. Ändå måste även unga köa länge för att få hjälp eftersom det inte finns tillräckligt med personal. Kunskap om långa köer och väntan ökar tröskeln att öppna munnen och be om hjälp. Ingen ung människa ska lämnas ensam med sina tankar, så jag skulle lägga 100 000 euro på att anställa skolpsykologer och kuratorer.

Nyheter

Twitter