47. Tienvieri, Aleksi

Kuva Aleksi Tienvieri


Ålder:
13

Bostadsområde:
Ylästö

Presentation:
Hejsan! Jag är en ungdom som bor i Ylästö. Jag är intresserad av politik och samhälleliga frågor och jag skulle vilja kunna påverka det som berör ungdomar.

Fritidsintressen:
Pianospelning och bandklubben.

Slogan:
Ungdomarnas röst är viktig i politiken!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag tycker att det är tryggt att bo i Vanda, eftersom ungdomarna har det bra i Vanda och man tar hand om dem.
2. I Vanda borde man erbjuda varje barn och ungdom ett avgiftsfritt fritidsintresse, eftersom alla har inte nödvändigtvis förmåga att betala för barnets eller ungdomens fritidsintresse och alla barn och ungdomar har rätt att ha en fritidssysselsättning.
3. Vanda borde vara en pionjär i att bekämpa klimatförändringen, eftersom då skulle andra kommuner kunna ta efter hur man agerar i Vanda för det.
4. Vanda bör ingripa hårdare i skolmobbning och våld i skolan, eftersom ingen borde bli mobbad i skolan och inte heller någonsin känna våld eller hot om våld.
5. Jag har märkt, att det finns många som inte äter skolmaten. Den är smaklös.
6. Jag tycker inte att man borde sänka åldersgränsen för kommunalvalet, eftersom ungdomarna kan påverka kommunala frågor annars också till exempel genom ungdomsrådet.
7. Kollektivtrafiken borde inte vara avgiftsfri, eftersom priset är lagom och sedan, om den var avgiftsfri så skulle kommunen behöva göra nedskärningar av någonting annat, eftersom då borde man finansiera kollektivtrafiken med kommunens tillgångar.
8. I utveckling av trafiken, vägar och gator i Vanda ska man i första hand beakta cykling, eftersom många människor i Vanda använder cykel. Man skulle kunna tillägga en egen fil för cyklar bredvid gångvägar, där man kunde bara cykla, det skulle kunna utöka cykling.
9. Vanda skulle kunna spendera 100 000€ till skolmaten, eftersom kvaliteten och smaken på skolmaten skulle bli bättre då och många skulle kunna äta skolmat på grund av det.

Nyheter

Twitter