49. Triisa, Christopher

Kuva Christopher Triisa


Ålder:
14

Bostadsområde:
Myyrmäki

Presentation:
Hej! Jag heter Chris Triisa. Jag är en 14-årig kille från Vanda, som vill påverka och förbättra ungdomarnas välbefinnande i Vanda.

Fritidsintressen:
Inget fritidsintresse.

Slogan:
En röst för ungdomarna.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1.Vanda är trygg för ungdomarna och jag tror inte, att någonting skulle behöva förändras i den här frågan.
2. Varje ungdom borde ha någon slags fritidsintresse, men ibland kostar fritidsintressen för mycket.
3. Det är viktigt att bekämpa klimatförändringen, för att vi skulle ha en planet att kunna leva på.
4. Ingen borde uppleva skolmobbning.
5. Man skulle kunna förbättra mycket nivån på skolmaten i Vanda. Till exempel skulle man kunna ge flera alternativ att välja mellan.
6. Jag tar inte ställning till den här frågan.
7. Kollektivtrafiken borde vara avgiftsfri endast för minderåriga, eftersom skolresorna inte borde kosta något.
8. Kollektivtrafiken är viktig, eftersom alla har inte bilar eller andra färdmedel.
9. Nivån på skolmaten borde vara bättre och det borde finnas flera alternativ att välja från.

Nyheter

Twitter