51. Tuomainen, Anni Juulia

Kuva Anni Juulia Tuomainen


Ålder:
18

Bostadsområde:
Kuninkaanmäki

Presentation:
Hej! Jag är en gymnasieelev som precis har fyllt 18 år. På fritiden gillar jag att gå på gym, umgås med vänner och sysselsätta mig med ungdomsrådets frågor. Förra perioden var jag suppleant i ungdomsrådet och bl.a. som representant för Stadsmiljönämnden. Ungdomsråds frågor har blivit väldigt viktiga för mig och därför jag vill fortsätta med dem.

Fritidsintressen:
Ungdomsrådet och gå till gymmet

Slogan:
Var rädd om ungdomarnas imorgon

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Vanda är huvudsakligen trygg, men det finns definitivt fortfarande utrymme för förbättringar vad gäller tryggheten. Våld och skolmobbning bland unga i synnerhet bör utrotas.
2. Alla har inte råd med hobbyn, så den bör erbjudas på uppdrag av staden. Hobbyn kan förhindra till exempel utslagning av en ung person. En sådan tjänst skulle dock vara ganska dyr, så dess implementering bör övervägas.
3. Vi har inte längre tid att fördröja kampen mot klimatförändringarna. Vanda borde föregå med gott exempel och börja arbeta ambitiöst för att bromsa klimatförändringarna.
4. En trygg lärmiljö bör garanteras för varje ung person. Ingen ska uppleva mobbning eller våld i skolan. Sådana handlingar bör straffas hårdare och förebyggas.
5. Åtminstone i min egen skola har nivån på skolmaten sjunkit rejält. Allt färre elever äter i skolan eller så äter de bara lite. Kvaliteten på maten är dålig: ingredienserna är dåliga, smaken har misslyckats och rätterna är konstiga.
6. Jag tycker att saken är lite komplicerad. Det är bra för unga att kunna påverka, men å andra sidan finns det till exempel ungdomsråd för just det. För- och nackdelarna med detta bör undersökas ytterligare.
7. Det skulle vara väldigt häftigt om det var det, men jag tror inte att det är ett särskilt realistiskt mål. Kollektivtrafikavgifter är dock en viktig inkomstkälla för transportoperatörer.
8. Detta skulle stödja miljövänlighet och ta ett steg mot en grön omställning. Samtidigt skulle användningen av kollektivtrafik stödjas, vilket skulle göra det möjligt att skapa t.ex. fler busslinjer samt en spårvagn.
9. Om pengarna skulle användas till att renovera skolor skulle satsningen tjäna eleverna under lång tid. Framtida elever skulle faktiskt också dra nytta av förbättrade skolor. Vissa av alternativen ger bara tillfälliga fördelar. Skolor skulle också behöva små förbättringar för att öka elevkomforten.

Nyheter

Twitter