52. Vauhkonen, Miro

Kuva Miro Vauhkonen


Ålder:
18

Bostadsområde:
Askisto

Presentation:
Tjenare, jag är en 18-årig erfaren representant i ungdomsrådet, som jag söker mig till för tredje perioden. Jag började med uppgiften i fråga i början av år 2018. Hittills har man mött ett flertal problem som berör ungdomar, som har krävt målinriktade åtgärder. Exempelvis skolmaten, ungas tjänster i mental hälsa, kollektivtrafiken samt skolornas resursbrist har väckt tankar hos mig och ett behov av att agera.

Den kommande perioden 2022-2023 kommer att vara en tid för brytning. Efter Coronakrisen kommer ungdomarnas anpassning mot det normala att vara mycket utmanande. Dessutom har den ekonomiska situationen i Vanda försvagats ytterligare. Vi kan inte heller undvika tråkiga lösningar i en svår situation.

Därför behöver vi under dessa svåra tider erfarna och rakryggade representanter till ungdomsrådet, för att ungdomarnas intressebevakning och nätverken med stadens tjänstemän och politiker skulle inte vackla. Vi behöver också en stadig röst, som tar hänsyn till de stränga realiteterna inom ekonomin, innan vi börjar köpa huvudlöst allt som är trevligt. Det är jag beredd för.

Fritidsintressen:
Volleyboll, daglig uppföljning av politiken och inflytande. Intressen för fortsatta studier är rätts-, handels- och ekonomiska vetenskaper.

Slogan:
Vauhkonen – frihet, förmögenhet och stadighet till Vanda!

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Efter att Coronapandemin har kommit började antalet gjorda brott stiga kraftigt i Vanda. Till exempel polisens hemlarmuppdrag ökade med 40 % och rån med till och med 80 % år 2020. Sammanlagt gjorde man cirka 28 000 brott, alltså med andra ord tre brott i en timme. Även om en stor del av Vanda upplevs huvudsakligen som trygg, så upplevt vissa områden, såsom tågstationerna i Myrbacka, Korso och Dickursby som särskilt otrygga. Jag anser att man borde utöka väktares och polisens resurser betydligt, för att deras förmåga att genomföra sina uppdrag skulle förbättras.
2. Jag anser inte att det är stadens uppgift att erbjuda avgiftsfria fritidsintressen för alla barn och ungdomar, utan det uppdraget tillhör snarare idrottssällskapen och kyrkan. Jag ser inte heller, att staden skulle ha råd med att genomföra detta. Ramverket för att genomföra fritidsintressen ska ändå vara i ordning, såsom att erbjuda motionssalar för fritidsintressen på planen.
3. Vanda är på väg att ge upp användning av kol redan år 2022 och den kålneutrala målsättningen är år 2030. Denna målsättning kommer att bli uppnådd bl. a med hjälp av nya energisparande bostäder, genom att effektivisera trafiken samt med EU:s system för utsläppshandel.
4. Vi behöver verkligen hårdare medel för att lösa det eviga problemet. Vi har redan alla 15 år fyllda under straffansvar – varför skulle vi då inte tillämpa strafflagen i uppenbara misshandlar / verbala brott?
5. Det varierar beroende på läroanstalt, men enligt vad jag har hört har skolmaten som erbjuds av Vantti varit av dålig kvalitet. Anledningen till detta är att Vantti är stadens eget företag, som sedan starten 2012 aldrig har konkurrerat på marknaden. Nu har fullmäktige planerat en eventuell upphandling av Vantti samt en eventuell nedgång – med syftet att hitta en bättre tillverkare. Jag stöder starkt detta.
6. Jag tror att detta skulle kunna testas i nästa kommunalval som ett pilotexperiment och studera följderna. Samtidigt skulle rösträtten också innebära rätten att ställa upp som kandidat. En lägre rösträttsålder kommer sannolikt att höja valdeltagandet i alla åldersgrupper av unga, men skulle å andra sidan utsätta unga mer känsligt för populism och annat tal som påverkar röstbeslut.
7. Återigen, det här är den typen av ämne där allt fint ska vara gratis. Faktum är att i dag kommer hälften av HRT:s finansiering från kommunala skatter och hälften från biljettintäkter. På samma sätt, med kollektivtrafiken som är gratis, skulle skattehöjningar vara oundvikliga. Jag tycker att de nuvarande biljettpriserna är mycket lämpliga och överkomliga - minderåriga och studenter erbjuds också betydande rabatter på 50 % och 45 %.
8. Faktum är att människor rör sig mest med bil, eftersom det är det mest praktiska transportmedlet som nämnts ovan. Alla transportsätt bör dock utvecklas där det är möjligt, utan att det påverkar andra alternativ. Kollektivtrafikens roll för att minska utsläppen är också betydande.
9. 100 000 € är för litet belopp för att förbättra skolmaten eller renovera skolor. Jag tror att ungdomsanläggningar redan är väl tillgängliga. Detta belopp skulle dock ge uppskattningsvis 2-3 skolpsykologer/kuratorer under ett år, varav det råder akut brist i Vanda. En sådan vårdpersonal hjälper hundratals unga människor under året.

Nyheter

Twitter