53. Vignisdóttir, Diljá

Kuva Dilja Vignisdottir


Ålder:
13

Bostadsområde:
Martinlaakso

Presentation:
Jag bor i Mårtensdal tillsammans med min familj. Jag kandiderar till ungdomsrådet, eftersom jag vill påverka beslutsfattandet i Vanda och frågor som berör ungdomar.

Fritidsintressen:
Musik, scouting, basketboll och CrossFit

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1.
2. Fritidsintressen har enligt studierna positiv inverkan i mental hälsa och inlärning. Man skulle kunna förverkliga fritidsverksamhet t. ex genom ungdomsgårdar.
3. Klimatförändringen borde ha en viktig ställning i beslutsfattandet i Vanda under de kommande åren. Man borde sträva efter kåldioxidneutralitet så snabbt som möjligt. Om Vanda hittar fungerande modeller för att bekämpa klimatförändringen, skulle de kunna användas även i andra kommuner. Staden skulle kunna ta efter andra kommuner som har utvecklat fungerande verksamhetsmodeller.
4. Varje person förtjänar en trygg inlärningsmiljö. Oron för den egna tryggheten och mentala hälsan skulle inte få vara ett förhinder. Våld i skolan och skolmobbning ska avlägsnas helt och hållet.
5.
6. Ungdomarna skulle kunna påverka besluten som gäller deras framtid.
7. Kollektivtrafiken borde inte vara helt avgiftsfritt, för att man ska få inkomster av biljetterna och allt behöver inte betalas med hjälp av skatteintäkterna. Priserna borde dock sänkas, eftersom kollektivtrafiken är ett vardagligt behov för många.
8. Kollektivtrafiken borde vara lättillgängligt. Användning av kollektivtrafiken är mera ekologiskt än att köra med privatbil. För många är kollektivtrafiken ett huvudsakligt fordon.
9. Inomlufts- och mögelproblem som har förekommit i vissa skolor borde repareras, så att det skulle vara hälsosamt att studera i skolorna och att de inte skulle behöva rivas ner. Skolornas gamla möbler skulle också kunna ersättas och återvinningen skulle förbättras.

Nyheter

Twitter