54. Väliheikki, Ronja

Kuva Ronja Väliheikki


Ålder:
14

Bostadsområde:
Pakkala

Presentation:
Jag är det äldsta barnet i en familj med fem personer. Dessutom finns det en sexårig Ruut-hund i vår familj. Jag har länge varit verksam i Veromäki skolans elevråd. Jag har alltid varit intresserad av gemensamma frågor och jag tar hand om dem på ett aktivt sätt. Jag skulle vilja främja unga Vandabornas möjligheter till fritidsintressen och tjänster för den mentala hälsan.

Fritidsintressen:
Friidrott, att läsa och att sy.

Slogan:
En möjlighet till fritidssysselsättning för alla

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Mitt bostadsområde Backas och Herrgårdsforsen är trygga. Jag behöver inte vara rädd för våld eller annan typ av trakasserier när jag rör på mig ute ensam. Jag upplever också att min färd till Västra-Vanda till mitt fritidsintresse är trygg.
2. Det är viktigt för mig, att varje barn har rätt till något eget att göra på fritiden. Fritidsintressen ger en möjlighet att förverkliga sig själv och att hitta nya kompisar. Den här möjligheten ska man kunna ge till alla ungdomar oberoende av förmögenhetsnivån.
3. Vanda behöver inte agera som pionjär, men man måste centralisera kraftigt med resurser för bekämpning av klimatförändring. I varje beslut som fattas i Vanda ska man beakta hållbar utveckling och miljöhänsyn.
4. I många skolor använder man sig av Kiva-skola programmet, men jag anser att det inte är tillräckligt fungerande. Det behövs flera medel för att kämpa mot mobbning, såsom att utöka tjänster inom mental hälsa för ungdomar som bor i Vanda och någonting sådant att göra på fritiden som man tycker om.
5. Jag anser att man skulle hellre kunna förbereda vanliga och enkla maträtter till skolorna än att försöka hitta nya fina smakupplevelser. Jag är inte ofta nöjd med nivån på skolmaten.
6. Att hålla rösträttsåldern som den nuvarande eller att sänka den har båda sina delar.
7. Jag anser att biljetterna för kollektivtrafiken i Vanda har rimliga priser för ungdomarna. Genom att betala för kollektivtrafiken har vi mera omfattande och högklassiga linjer.
8. Vanda är stor som stad, så cykelresorna skulle bli mycket långa. Därför bifaller jag hellre, att man fäster uppmärksamhet vid hur smidigt kollektivtrafiken fungerar.
9. Koronapandemin har ökat ungdomarnas ensamhet och mentala problem. Alla ungdomar som behöver hjälp borde omfattas av hälsovården så snabbt som möjligt. Genom att anställa flera skolpsykologer skulle det vara lättare att få hjälp.

Nyheter

Twitter