55. Välimaa, Saara

Kuva Saara Välimaa


Ålder:
15

Bostadsomrpåde:
Ylästö

Presentation:
Hejsan! Jag är Saara Välimaa, 15-år från Övitsböle. Jag har musik och scouting som fritidsintressen. Jag hörde om ungdomsrådet för ett par år sedan i skolan, och jag bestämde mig för att kandidera nu, eftersom jag vill påverka ungdomarnas frågor. Rättvisa och bekämpning av klimatförändringen är viktiga frågor för mig.

Fritidsintressen:
Att spela flöjt. scouting, att läsa

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1.Det finns inga särdrag i Vanda, som skulle göra den till en otrygg plats att bo i just för ungdomarna.
2. Fritidsintressen är ett viktigt sätt för barn och ungdomar att tillbringa tid, få vänner och ge uttryck för sig själv, och familjens ekonomiska situation skulle inte få definiera, om barnet/ungdomen har möjlighet att ha fritidsintressen. Jag anser att Vanda skulle istället för ett avgiftsfritt fritidsintresse kunna erbjuda familjerna hjälp med att betala för ett avgiftsbelagt fritidsintresse.
3. Vanda bör vara en pionjär i bekämpning av klimatförändringen, eftersom varje kommun bör göra allt för att bekämpa klimatförändringen. Om någon av Finlands största städer (t. ex Vanda) är en pionjär, påverkar det klimatförändringen mera och ger ett exempel för andra städer, eftersom då skulle pionjärskapet påverka över tvåhundratusen personer, även om det var fortfarande fråga om en kommun.
4. Skolan borde vara en trygg plats för varje elev, så jag anser att man borde ingripa våld i skolan och mobbning i skolan hårdare ända fram till dess, att varje skolmobbad person (och skolmobbare) får hjälp.
5. Jag anser att nivån på skolmaten har sänkts, men maten är ändå ganska bra och det finns tillräckligt mycket av den.
6. Flera ungdomar är intresserade av att påverka politiskt, och 16-åriga är tillräckligt mogna att avgöra, vilka de röstar, hur det påverkar saker att rösta och att söka information om kommunalvalet och kandidaterna.
7. Jag anser inte att kollektivtrafiken skulle vara avgiftsfritt, eftersom då skulle man dra av ett penningbelopp som motsvarar resebiljetterna av någonting annat. Jag anser att det är mycket bra ordnat, att t. ex barn, studerande och pensionärer får rabatt i kollektivtrafiken; i stället för, att kollektivtrafiken skulle vara helt avgiftsfritt, borde människor få rabatt på ett enkelt sätt, om man har en dålig ekonomisk situation.
8. I första hand bör man beakta kollektivtrafiken, eftersom klimatförändringen kommer att tvinga människorna att minska privatbilismen. I första hand är det bästa alternativet att beakta kollektivtrafiken, eftersom då behöver människor bilen minst. Även om det fanns bra möjligheter till cykling exempelvis, skulle man ändå kunna ta sig snabbare från en plats till en annan med en bil eller med kollektivtrafiken.
9. Jag skulle använda pengarna till att reparera skolorna, eftersom det är mera bekvämt för eleverna att komma till en skola, som är i bra skick, och det inte finns till exempel inomhusluftproblem i skolan. Ifall det finns t. ex mögel i skolan, så är det bättre, att saken repareras så snabbt som möjligt, och man låter inte det falla ur händerna, eftersom då kan eleverna hamna någon annanstans att studera under en lång tid.

Nyheter

Twitter