Ungdomsservice

Vanda stad har fjorton ungdomsgårdar vars verksamhetsspråk är finska. På ungdomsgårdarna kan du sysselsätta dig med många olika hobbyverksamheter: allt från musik till dans, bildkonst till teater, spel, trädgårdsarbete, gymträning, skateboarding, klubbverksamheter, workshoppar, läger eller helt enkelt bara umgås. På svenska finns det ungdomsverksamhet bland annat i Dickursby (HG, öppet varje fredag mellan 13 och 22) och i Mårtensdal (Cafe F, tisdag- och torsdagskvällar).

Dessutom erbjuder Vanda stad rådgivning (Kipinä) till unga i olika livssituationer. Detta kan handla om exempelvis studier, jobbsökande eller allmän livshantering. Du kan läsa mera om detta på "Stöd och rådgivning".

Mer information om aktuella evenemang som arrangeras på de finska ungdomsgårdarna hittar du på deras hemsidor. Alla ungdomsgårdarna har också egna Facebooksidor.

Vanda stad har även en egen portal för unga, De Ungas Vanda.

Nyheter

Twitter