Ungdomsgårdarna

Vänner, klubbar och hobbyer på ungdomsgården

Vanda stads ungdomsservice har 15 olika ungdomsgårdar, varav Helsinggård erbjuder verksamhet på svenska, var du kan sysselsätta dig med många olika saker. Ungdomsgårdarna erbjuder spel, trädgårdsarbete, gymlokaler, skateboarding, klubbar, workshoppar och allmänt chillande. Hobbyverksamhet erbjuds också, allt från dans till bildkonst och teater. Det lönar sig att bekanta sig med vad just din närmaste ungdomsgård har att erbjuda. På svenska finns bland annat HG i Dickursby och Cafe F i Mårtensdal.

Öppet och gratis för alla

Verksamheten är gratis, frivillig och öppen för alla och dessutom eftersträvar vi att utveckla så mycket verksamhet som möjligt tillsammans med de unga. Vandas ungdomsgårdar är trygga samlingsplatser som erbjuder rök- och rusmedelsfri verksamhet. Ungdomsgårdarnas verksamhet är främst riktad mot unga som är 10-17 år gamla och verksamheten arrangeras på eftermiddagar, kvällar och veckoslut.

Socialt umgänge och mångsidig verksamhet

På de öppna ungdomskvällarna kan man träffa kompisar, spela, sysselsätta sig med en hobby eller bara vara. Det är också möjligt att planera turneringar, temakvällar, kurser eller annat tillsammans med våra ungdomsledare som finns där för de unga. Ungdomsledarna finns också till för den unga som behöver en vuxen för att be om råd av eller bara prata med.

Ungdomsgårdarna i Vanda är uppdelade i fyra områden som styrs av ungdomsområdeschefer. För närmare information kring öppettider och verksamhetsformerna. hittar du på ungdomsgårdarnas hemsidor. Ifall du vill följa med den svenskspråkiga servicen så kan du följa sidan "Ung i Vanda" på Facebook för de nyaste uppdateringarna!

Nyheter

Twitter