Generalplanens logo

Generalplanen 2020

Den nya generalplanen är nu framlagd

Under de senaste åren har en ny generalplan tagits fram för Vanda för att styra stadens tillväxt och utveckling under de kommande årtiondena. Förslaget till generalplan som är framlagt fram till 18.6 är en nästintill färdig generalplan.

Med generalplanen fastställer man de större riktlinjerna och hela stadsbilden i stora drag. Tillväxten koncentreras till den befintliga stadsstrukturen, vilket förstärker centrumen som får nya invånare och arbetsplatser. Alla nuvarande bostadsområden kompletteras med tiden. Längsmed Vandabanan växer ny stadsbebyggelse fram. Genom att växa inåt värnar vi om grönstrukturen och naturvärdena.

Bekanta dig med generalplanen genom den svenskspråkiga videon på webbsidan osallistuvavantaa.fi. I videon skildras generalplanens centrala mål och ges en sammanfattning av de ändringar som gjorts i planen jämfört med utkastet.

Du kan ställa frågor och diskutera med våra planerare på diskussionsforumet osallistuvavantaa.fi. Det enda officiella sättet att uttala sin åsikt om förslaget till generalplan är att lämna in en anmärkning till stadens registratur före 18.6.2020.
--------

FÖRSLAGET TILL GENERALPLAN (YK0048) FÖR VANDA ÄR FRAMLAGT

med stöd av 19 § i markanvändnings- och byggförordningen 22.4–18.6.2020. Förslaget är framlagt på Vandainfo i Myrbacka och Markanvändningens kundservice i Dickursby.

Förslaget till generalplan gäller hela Vanda stads område. Generalplanen utarbetas som generalplan med rättsverkningar.

Anmärkningar riktade till stadsstyrelsen ska under framläggningstiden lämnas in till registraturen: Vanda stad, Registraturen, PB 1100, 01030 Vanda stad, kirjaamo@vantaa.fi eller via webropolblanketten.

Anmärkningen kan också lämnas in till Markanvändningens kundservice, Vandainfo, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda eller Vandainfo, Myrbacka, Myrbackahuset, Påltorget 3, 01600 Vanda.

Vandainfos öppettider avviker från kontorstid.

Vanda 22.4.2020, VANDA STADSSTYRELSE

Framlagd på Vanda stads webbplats http://www.vantaa.fi/kuulutukset
_
_______

På basis av de riksomfattande rekommendationer som gäller för tillfället, för att förhindra spridningen av coronaviruset, ordnas inga möten för allmänheten.

Kungörelsen, material om planen och information om möjligheterna till växelverkan finns på följande webbsida: https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

På webbsidorna kan du bekanta dig med generalplaneförslaget med hjälp av ”Tarinakartta” och ställa frågor till planerarna via webbsidorna ”Osallistuva Vantaa”. Planens innehåll presenteras också på videor. I invånartidningen som publiceras 9.5.2020 presenteras generalplaneförslagets innehåll och växelverkan.

Personalen som ansvarar för arbetet med generalplanen har telefonjour måndag till onsdag kl. 9.00–11.00 under framläggningstiden.

Mari Siivola, (allmänt, arbetsplatsområden), 040 336 0159

Virpi Mamia (allmänt, boende), 050 302 9244

Jonna Kurittu, (allmänt, service), 050 302 9346

Eeva-Maria Niemi, (affärer), 050 302 9412

Antonina Myllymäki, (tekniska nätverk), 040 758 6275

Laura Muukka, (landskap, kulturmiljöer, rekreation), 050 302 9396

Paula Kankkunen, (natur), 050 302 3992

Joonas Stenroth , (trafik), 050 302 9278 (3.6. ända)

Planerarna kan kontaktas per e-post yleiskaava@vantaa.fi

Nyheter

Twitter