Johtoryhmä ja sidonnaisuudet

Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijän organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja ja viisi apulaiskaupunginjohtajaa.

Vantaan kaupungin organisaatio

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio 2017

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio.

Organisaatio jakautuu viiteen toimialaan: kaupunginjohtajan toimialaan, konserni- ja asukaspalvelujen toimialaan, maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialaan, sivistystoimen toimialaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Johtajiston yhteystiedot

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
09 839 22101
Sihteeri: Annamaija Vihervirta, 040 527 4565

Martti Lipponen
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
PL 1200, 01030 Vantaan kaupunki
040 570 5594

Jukka T. Salminen
Apulaiskaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
PL 1701, 01030 Vantaan kaupunki
Sihteeri: Mirva Veijalainen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Apulaiskaupunginjohtaja, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki
040 640 3084
Sihteeri: Anni Laukka, 050 312 1680

Elina Lehto-Häggroth
Apulaiskaupunginjohtaja, sivistystoimi
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki
Sihteeri: Anna Stranden, 040 091 9528

Jaakko Niinistö
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
PL 1260, 01030 Vantaan kaupunki
050 321 0548
Sihteeri: Jaana Theman, 040 866 9399

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat myös seuraavat tulosaluejohtajat

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja
040 570 5593

Matti Ruusula, talousjohtaja va.
043 824 9254

Hanna Ormio, hallintojohtaja
040 582 6554

José Valanta, elinkeinojohtaja
050 523 1116

Päivi Rainio, viestintäjohtaja
040 524 1415

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Kaupungin johtoryhmän sihteerinä toimii
Paula Harju, hallinnon erityisasiantuntija
050 3124842

Ajankohtaista

Twitter