Elina Lehto-Häggroth, sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Lehto-Häggroth Elina

Apulaiskaupunginjohtaja vuodesta 2008 lähtien, taloustieteiden maisteri 1979, Tampereen yliopisto

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata opetuslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan alaisesta toiminnasta. Vantaalla sivistystoimeen kuuluu: varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso- ja aikuiskoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut, ruotsinkieliset palvelut varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut. Henkilöstöä toimialalla on yhteensä kuutisen tuhatta.

Aiemmat tehtävät

tutkimuspäällikkö/taloussuunnittelija, Suomen Kaupunkiliitto
kaupunginjohtaja/ apulaiskaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
johtaja, TE-keskus (nykyinen ELY)
kaupunginjohtaja, Lohjan kaupunki

Elina Lehto-Häggroth sosiaalisessa mediassa

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Apulaiskaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
ei ilmoitettavaa

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
Evtek-kuntayhtymän hallitus: Vantaan edustaja ja varapuheenjohtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen
Vantaan Innovaatioinstituutin hallituksen jäsen
Miina Sillanpää Säätiön hallituksen jäsen
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallituksen jäsen
Suomen 4H-säätiön hallintoneuvoston jäsen
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian johtokunnan varajäsen

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa

Ajankohtaista

Twitter