Jukka T. Salminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Apulaiskaupunginjohtaja vuodesta 2007 alkaen, kasvatustieteen maisteri.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tuloksellisuudesta, mm. taloussuunnittelun ja resurssiohjauksen johtamisesta, yleiseen hallintoon, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä kehittämis- ja suunnittelutehtävistä, erikoissairaanhoidon järjestämisestä sekä muista toimialan yhteisesti hoidettavaksi määrätyistä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävistä, toimialan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta sekä toimialan seudullisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta.

Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan 2. varamiehenä. Toimialan henkilöstömäärä on 2600 ja talousarvio 611,055 milj, euroa vuonna 2014.

Aiemmat tehtävät

tarkastaja, ylitarkastaja, Sosiaalihallitus
sosiaaliohjaaja, Uudenmaan lääninhallitus
apulaisrehtori, rehtori, Helsingin lastentarhaopettajaopisto
ylitarkastaja, Opetushallitus
ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
kasvatustieteen lehtori, Helsingin yliopisto
sosiaali- ja terveydenhuollon aluejohtaja, Espoon kaupunki
sosiaali- ja terveysjohtaja, Järvenpään kaupunki

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Apulaiskaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
Hallituksen jäsen pääkaupunkiseudun kuntien omistamassa sijaispalvelua tarjoavassa Seure oy:ssä
Hallituksen jäsen Y-Säätiössä (ajalla 1.1.2014 – 31.12.2015)
Hallituksen jäsen Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
ei ilmoitettavaa

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa.

Ajankohtaista

Twitter