Martti Lipponen, konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja

Kuva apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposesta

Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupungilla vuodesta 2011 alkaen, kauppatieteiden maisteri.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on mm.
- vastata kaupungin rahoitustehtävistä, rahoitusstrategiasta ja sen toteuttamisesta, kaupungin taloudellisesta edunvalvonnasta, kaupungin liikelaitoksista, kilpailuttamisstrategiasta, koko kaupungin tieto- ja teletekniikasta sekä EU-rahoituksesta. Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan varamiehenä.

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Apulaiskaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
ei ilmoitettavaa

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: hallituksen jäsen
Väestösuojelusäätiö: puheenjohtaja
Allergia- ja astmaliitto: liittovaltuuston jäsen

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: hallituksen varapuheenjohtaja
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut: hallituksen asiantuntijajäsen
Junakalustoyhtiö Oy: hallituksen jäsen
Greennet Finland ry: hallituksen jäsen 31.12.2013 saakka

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa

Ajankohtaista

Twitter