Patrik Marjamaa, talousjohtaja

Talousjohtajan tehtävissä vuodesta 2011 alkaen, kauppatieteiden maisteri ja hallintotieteiden maisteri (Tampereen yliopisto).

Talousjohtaja toimii kaupunginjohtajan toimialalla taloussuunnittelun tulosalueen johtajana. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa talousjohtajan johdolla mm.:

  • kaupungin talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta ja raportoinnista
  • kaupungin strategian valmistelun koordinoimisesta ja kehittämisestä sekä strategian raportoinnista
  • kaupungin keskitetyistä tilasto- ja tutkimustoiminnoista
  • kaupungin palveluverkon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta osana kaupungin talousarviovalmistelua
  • kaupungin projektimallin kehittämisestä
  • tehtäväaluettaan koskevien kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta

Aiemmat tehtävät

  • talousarviopäällikkö, Vantaan kaupunki
  • laskentapäällikkö, Kirkkonummen kunta
  • hallintojohtaja, Askolan kunta

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Talousjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
Kaunialan Sairaala Oy, hallituksen vpj
Kiint.Oy Kehäportti, hallituksen jäsen
K
iint.Oy Kehäsuora, hallituksen jäsen

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
ei ilmoitettavaa

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter