Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti suunnittelusta ja kaupungin toimialan tuloksellisuudesta.

Toimiala koostuu kaupunginjohtajan alaisuudessa olevasta kuudesta tulosalueesta: elinkeinopalvelut, henkilöstökeskus, kaupunginkanslia, sisäinen tarkastus taloussuunnittelu ja viestintä.

Ajankohtaista

Twitter