Kaupunginkanslia

Kaupunginkansliassa on kolme tulosyksikköä: hallintopalvelut, lakiasiat- ja sihteeristö, sekä yhteiset palvelut.

Kaupunginkanslia huolehtii hallintojohtajan johdolla:

  • Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta, sekä päätösten täytäntöönpanosta.
  • Kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista sekä toimialan yhteisistä talous- ja hallintopalveluista.
  • Lisäksi kaupunginkanslia huolehtii kaupungin kansainvälisen yhteistyön ja ystävyyskaupunkitoiminnan järjestämisestä.

Ajankohtaista

Twitter