Konserni- ja asukaspalvelut

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala koostuu apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipposen johtamista konsernipalveluista sekä apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistön johtamista asukaspalveluista.

Toimialan johtosäännössä sille määrättyyn laajaan tehtäväalueeseen kuuluvat mm. konserniohjauksen kehittäminen, laskentatoimen, tietohallinnon ja hankintatoimen koordinointi sekä työterveyshuollon ja pelastustoimen palveluiden tuottaminen. Lisäksi toimialan tehtävänä on työllisyys- ja monikulttuurisuusasioista, asukasdemokratiasta, neuvonta- ja käyttäjäpalveluista ja kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun sekä asianhallinnan kehittämisestä huolehtiminen. Toimiala vastaa myös sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminnan sekä talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä.

Toimialalla on yhteinen talous- ja hallintopalveluiden tulosalue.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan lautakuntana toimii kaupunginhallitus. Lisäksi toimialalla toimii kolme kaupunginhallituksen asettamaa toimikuntaa: monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. Näiden kokouksissa käsitellään muun muassa ko. ryhmille suunnattuja palveluja ja toimintaa. Neuvostojen tavoitteena varmistaa ryhmien vaikutusmahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi lausunnoin ja kannanotoin. Lisätietoa toimikunnissa omalla sivullaan.

Ajankohtaista

Twitter