Asukaspalvelut

Asukaspalveluiden toimialaan kuuluu kaksi tulosaluetta sekä monikulttuurisuusasioiden yksikkö.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut sekä edistää työllistymistä että työllistää. Tärkeimmät asiakasryhmämme ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret työnhakijat. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP ja nuorten Ohjaamo antavat moniammatillista ohjausta ja neuvontaa työnhakuun ja urapolkujen suunnitteluun. Yritysohjaamo etsii työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta ja auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa. Työllisyyspalvelut vastaa myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja valmennustalotoiminnasta, joiden avulla pidempään työttömänä olleilla on mahdollisuus kehittää työelämätaitojaan ja osaamistaan. Työllisyyspalvelut avustaa yrityksiä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä sekä koordinoi Vantaan kaupungin sisäistä palkkatukityöllistämistä.

Kuntalaispalvelut

Kuntalaispalveluiden tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten aktiivisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia edistämällä sujuvaa arkea, yhdessä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalaispalvelut tekee kaupungin palvelut ja päätöksenteon helposti lähestyttäväksi kehittämällä neuvontaa, asiointia ja lähidemokratiaa.

Neuvonta- ja asiointipalveluihin kuuluvat kirjaamo, arkisto ja asianhallinta, puhelinpalvelut, Vantaa-infot sekä talous- ja velkaneuvonta. Osallisuus- ja yhteisöpalveluiden vastuulla ovat osallisuuden edistäminen, aluetoiminta sekä Svenska kommitténin toimintaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä yhteisö- ja vapaaehtoistoiminta.

Monikulttuurisuusasioiden yksikkö

Monikulttuurisuusasiain yksikkö suunnittelee, koordinoi ja seuraa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyviä asioita ja etnisiä suhteita Vantaalla. Yksikkö vastaa monikulttuurisuusohjelman laadinnasta ja seuraa sen toimeenpanoa sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja Vantaan paikallisromanityöryhmän toiminnasta. Lisäksi sen työhön kuuluu hankkeiden suunnittelua sekä yhteistyötä järjestöjen, muiden kaupunkien ja valtion kanssa.

Ajankohtaista

Twitter