Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden toimialaan kuuluu neljä tulosaluetta ja lisäksi se vastaa työterveyshuollon, pelastustoimen ja tulkkikeskuksen palveluiden tuottamisesta.

  • Tietohallinnon vastuulla on Vantaan kaupungin palvelutuotannossa tarvittava tieto- ja viestintäteknologia ja tietojärjestelmäratkaisut.
  • Rahoituksen tulosalue vastaa konsernin omaisuuden riskienhallinnasta, kaupungin ja konsernin rahoituksen suunnittelusta, kaupungin maksuvalmiuden suunnittelusta ja maksuliikenteen hoidosta sekä kaupungin vakuutusturvasta.
  • Talouspalvelukeskuksen vastuulla on kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, konsernitilinpäätöksen laatiminen, ostolaskujen käsittely ja reskontra, kaupungin myyntilaskutus- ja perintätehtävät sekä ulkoisesta laskentatoimi.
  • Hankintakeskus vastaa keskitetysti kaupungin materiaalihankinnoista ja osasta palveluiden hankintaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jyrki Landstedt

Vantaan työterveysliikelaitos, työterveysjohtaja Anne-marie Hovi

A-Tulkkaus Oy, toimitusjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen

Ajankohtaista

Twitter